با مشاوره شغلی کالج، پیشرفت کاریت تضمین شده

۵۰۰/۰۰۰

تومان
منتورینگ تخصصی

متخصصین منتخب کالج تپسل

یزدان مرادی

Performance Marketer | Growth Advisor

امیر همتی

User Acquisition Team Lead at Okala | اکالا

رضا شیرازی

CEO at Web24.ir

نیما محمدحسنی

Digital Marketing Manager at Tapsell

آتوسا آهنگ

Senior Social Media Marketing Specialist at Zarrino

امین دزواریی

Marketing Communications Supervisor at abankapp

بهتره بدونی.....
۱۳۰۰+عدد
تا الان خرید کردند
۲۰۰۰۰+ساعت
دانشجویان آموزش دیدن
۱۱۰۰+عدد
مدرک کالج دریافت کردند

۵۰۰/۰۰۰

تومان
منتورینگ تخصصی